დოკა საქარველოში

დოკას შესახებ

ჯითისი ჯგუფი - დოკას ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში 

ინჟინერია

კონსულტაცია და ტრენინგი

საყალიბე სისტემების იჯარა

პროცესების ოპტიმიზაცია